START VEM ÄR JAG GUIDADE TURER KURSER FÖRETAG&GRUPPER KONTAKT&BOKNING


Välkommen till solens och vindarnas ö.

Välkommen att kontakta mig så planlägger vi tillsammans en inspirerande och intressant resa med många aha-upplevelser och vackra scenerier.

”Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte, att detta land var helt annorledes än de andra Sveriges provinser” skrev Linné i sin Öländska resa 1741, och än idag slås besökaren av det speciella ljuset och den säregna naturen. Att Öland skiljer sig från övriga Sverige beror till stor del på berggrunden av kalksten, vilken tillsammans med det milda och torra klimatet har gett upphov till en säregen flora med närmare 30 sorters orkidéer och en lång rad unika växter.

Idag är Öland framför allt känd som en solsäker semesterö med härliga bad och ett stort utbud av olika evenemang sommartid, bl.a. vid Borgholms slottsruin, Skördefesten som infaller i slutet av september och för att kungafamiljen valt Öland som sitt sommarviste. Under senare år har även Öland Spirar, som infaller i helgen vecka 19, blivit ett välkänt evenemang för blom- och trädgårdsälskare. Sist men inte minst har Sveriges Radios Naturmorgon i P1 också medverkat till att sprida kunskapen om ön som ett eldorado för fågelskådning.

Men Öland har så mycket mer att erbjuda, som gör den till ett spännande resmål.

Förutom den fascinerande naturen, som växlar från ett öppet landskap med milsvid utsikt och Stora Alvaret i söder, till ett småbrutet landskap som domineras av Europas största sammanhängande lövskog på öns mellersta del och sanddynor, raukar och branta kalkstensklippor som störtar ner i havet i norr, har ön en fantasieggande kulturhistoria, vars pusselbitar än idag finns insprängda i landskapet.

Till dessa hör vackert belägna gravfält med storhögar och skeppssättningar, pittoreska radbyar med anor från medeltiden och unika ringborgar från folkvandringstiden, bl.a. borgarna Eketorp och Sandbyborg. I den senare har nyligen spåren efter en 1500 år gammal massaker upptäckts.

Här finns också ett av Sveriges 15 världsarv, nämligen Södra Ölands odlingslandskap. Utnämningen till världsarv beror bl.a. på de många välbevarade fornminnena, som gör det möjligt att följa odlingslandskapets utveckling och förändring genom 6000 år.

Den nya trenden med närodlad mat har genererat en rad företag, som specialiserat sig på att förädla öländska produkter till kulinariska läckerheter. Idag saluförs allt från certifierade ostar till böninläggningar, marmelader, korvar och viner.

Till sist skall också nämnas att Öland troligen är det konstnärstätaste landskapet i Sverige och det är rymden och det speciella ljuset som lockar många konstnärer att bosätta sig här.


Skurkvarn i Jordhamn


Utgrävningar vid Sandby borg.


Sankte Pers Nycklar


Bybebyggelse

Gettlinge gravfält

Lundastugan

Sörgården i Lunda

www.alvaretskulturguidning.se